Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Brošura o prehrani

Bolton Alimentari uz doprinos nutricionista i stručnjaka za prehranu izdaje brošuru "Responsible Quality" ("Odgovorna kvaliteta") kako bi omogućio čitateljima i potrošačima dubinski pogled na pozitivne utjecaje konzumacije ribe.

Brošuru "Odgovorna prehrana" možete skinuti ovdje