Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Dobavljači imaju ključnu ulogu u konceptu kvalitete tvrtke Bolton Alimentari.

NAŠA NAČELA

  • Djelujemo sukladno Kodeksu ponašanja kojeg dijelimo s našim dobavljačima;
  • Imamo važnu ulogu u razvoju dobrobiti svih ljudi koji su uključeni u opskrbni lanac;
  • Stalno poboljšavamo i razvijamo stručnost ljudi koji rade u opskrbnom lancu;
  • Promoviramo poštivanje ljudskih prava;
  • Protivimo se radu djece.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se osigurati da naši dobavljači dosljedno provode Kodeks ponašanja. Trajanje naše suradnje ovisi o njihovom poštivanju načela Kodeksa.