Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Bolton Alimentari smatra da poštivanje okoliša treba imati glavnu ulogu u svim fazama proizvodnog procesa kako bi se pridonijelo razvoju održive budućnosti.

NAŠA NAČELA

Zaštititi okoliš;
Osigurati poštivanje zakona vezanih uz okoliš i sigurnost, putem strogih i stalnih kontrola; Upravljati, održavati i, gdje je moguće, smanjiti uporabu prirodnih resursa; Utvrditi važne ekološke aspekte vlastitih djelatnosti, procijeniti njihov utjecaj na okoliš i kontrolirati ih; Zauzimati se za stalno poboljšanje utjecaja na okoliš i minimalizirati proizvodnju otpada u djelatnostima na koje možemo izravno utjecati, uzimajući u obzir kriterije ostvarivosti i ekonomske održivosti.

NAŠE OBVEZE

Obvezujemo se smanjiti emisiju stakleničkih plinova iz tvornice s 5% iz 2005. na više od 20% do 2015.; Započeli smo proces dobivanja certifikata ISO 14001 za tvornicu Cermenate kako bismo potvrdili pouzdanost našeg sustava ekološkog upravljanja s ciljem minimiziranja utjecaja na okoliš; Od 2011. sva električna energija korištena u tvornici Cermenate dolazi isključivo iz obnovljivih izvora; Radimo na smanjenju količine ambalažnog materijala, energije, otpada i transporta za 5% do 2013.; Radimo izvještaj o potrošnji energije i vode s akreditiranim nezavisnim institucijama; Obvezujemo se kontinuirano poboljšavati indikatore učinkovitosti naših dobavljača u smislu ograničenja utjecaja na okoli