Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Etički kodeks izražava naša temeljna načela i rukovodi našim aktivnostima.

Etički kodeks

Bolton grupa, čiji je član i Bolton Alimentari, promovira razvojni model koji je održiv iz ekonomske, društvene i ekološke perspektive te koji može štititi prirodne resurse sada, ali i za buduće generacije.
Cilj Etičkog kodeksa jest potaknuti široko i iskreno usvajanje temeljnih principa i vrijednosti te ga potpisuju svi koji rade za ili u ime Bolton grupe.